Blomsterängar och slåtterängar 

Vi utför anläggning och skötsel av slåtterängar. 

Vi hugger och tar bort hö även på mindre ytor.

Ett miljö vänligt alternativ till gräsklippning.